Oostplantsoen 95       
2611 WL Delft        
  015 - 21 333 28       
   015 - 21 323 27       
  info@vannoordtversluis.nl        
     
     ...Daphne van Noordt

‘Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt‘, is vaak
al voldoende om als team
een goed resultaat te
bereiken, op het juiste
moment, binnen een
afgesproken budget.

Laten we niet moeilijk doen als het ook makkelijk kan.


                

Wij helpen bedrijven hun proces helder in kaart te
brengen, zodat zij hun activiteiten beter beheersen.
Hierdoor lopen zij minder risico en kunnen
uiteindelijk het meest optimale product aan hun
klanten leveren.
Wij helpen de mensen aan een goed stuk gereedschap,
waarmee zij hun bijdrage aan dat optimale product op
een effectieve en prettige wijze kunnen realiseren.

     
     ...Marc Versluis

Begin veertig, vrijgezel
en organisatie-adviseur.
Ik luister met respect van
werkvloer tot directie-
kamer en ben eigenwijs
genoeg om met nieuwe
ideeën te komen.

Doen, maar eerst denken!